Menu

Introductie
Waar
Waarom
Wat
Hoe
Wanneer

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - Zuidvleugel Oostwaarts
Hoe

Even een misverstandje rechtzetten. Spoorcapaciteit is schaars. Maar tegen het algemene geloof in, is niet altijd het aantal sporen op de 'vrije baan' (het spoor tussen stations in) maatgevend. Het zijn juist de stations en (het ontbreken van) de wissels die beperkingen opleggen aan de capaciteit. Zijn het niet de mogelijkheden voor snelle intercity's om stoptreinen in te halen, dan is het wel de perroncapaciteit op grotere stations.

Maar vooral ook de zogenaamde overkruisingen en samenvoegingen op emplacementen en aansluitingen geven veel conflicterende rijwegen. In gewoon Nederlands: de opritten en de weefvakken tussen verschillende sporen zorgen voor veel lege ruimte in het spoorboekje. Net zoals bij autorijden, moet je met linksaf-slaan zowel op het verkeer van links Ún rechts letten. Zo'n "gaatje in het verkeer" moet bij treinen in de dienstregeling ingepland worden, en kost daarom op papier en in de praktijk veel capacititeit.

In de Zuidvleugel doet zich de enigzins unieke situatie voor dat het mogelijk is een route te rijden zonder overkruisingen, maar met slechts twee keer invoegen op een spoor (in autotermen: "rechtsaf slaan, de korte bocht"). Dat kost dus nauwelijks capaciteit.

Lees verder... »


 ZuidvleugelOostwaarts is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.