Menu

1. Introductie
2. Terugblik
3. Aanleiding
4. Het idee
5. Elders ook?

Bronvermelding

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - Metrolijn D Rotterdam
Terugblik

Dit voorstel pleit voor minder haltes op de D-lijn zodat er een grofmaziger metronet ontstaat.
Waarom is er destijds bij de aanleg gekozen voor een fijnmazig net?

Veranderde schaalgrootte
Het is heel begrijpelijk dat tijdens de aanleg van de metro in de jaren '60 gekozen is voor veel haltes en korte halte-afstanden. Immers, de schaalgrootte van de stad was destijds significant anders dan tegenwoordig. Niet alleen was de stad zelf kleiner, ook psychlogisch was er nog geen sprake was een regio zo groot als tegenwoordig. Er wordt in 2011 zelfs gesproken over het Daily Urban System van de metropool van de Rotterdamse Ún de Haagse regio. Dat was in de jaren '60 ondenkbaar.

Enige rivierkruisiing
Niet onbelangrijk is dat de metro decennialang de enige railverbinding was die de Nieuwe Maas overstak tussen het centrum en Zuid(plein). De tram over de Erasmusbrug bestond niet. Begrijpelijk dat dan gekozen is voor een fijnmazig metrosysteem met korte halteafstanden.

De argumenten voor een fijnmazig net zijn inmiddels achterhaald. Tijd om vooruit te kijken.

Lees verder... »


 Metrolijn D Rotterdam is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.