Menu

Introductie
Aanleiding
Tracé
Alexander
Rotterdam - Moordrecht
Waddinxveen
Tunnelbak
Alphen a/d Rijn
Tunnel Alphen
Roelofarendsveen
Inhaalspoor
Varianten

Doe mee!

Bronvermelding
Definities

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - De Gauwelijn
Varianten

Tot slot van deze site nog even een vooruitblik. Of gewoon wegdromen. Fantaseren.
Welke varianten op de Gauwelijn zijn er nog mogelijk? Een aantal ideeën waarmee de Gauwelijn nog te verbeteren is. Wat je kan doen met een extra zak geld?

Dóór Alphen

Nog spectaculairder zou zijn om de Gauwelijn niet langs het Alphense station te leiden, maar onder de Prins Bernardlaan en de Eisenhouwerlaan. Zo volgt de hogesnelheidslijn de stad Alphen in de lengte, en bereikt daarmee een veel groter deel van de bewoners. Dit natuurlijk alleen indien er meerdere stations komen. Eén bij het Stadhuis -niet ver van het bestaande station- en één bij de kruising met de Slotsingel.
Uitvoering ervan zal niet eenvoudig zijn; beide wegen zijn verkeersaders, en een brug in het tracé maakt het ook niet makkelijk om een tunnel onder de Rijn ernaast te leggen.
Verdichting van de omgeving lijkt noodzakelijk om voldoende reizigers te trekken voor de op beide stations stoppende sneltreinen. Bij de Slotsingel bevindt zich reeds enige intensieve woningbouw (flats), maar weinig werkgelegenheid. Er zijn geen of nauwelijks mogelijkheden om middels nieuwbouw óp de tunnel een deel van de tunnel te bekostigen.

Wegverbinding

Het tracé van de Gouwelijn tussen Alphen a/d Rijn en Roelofarendsveen leent zich prima voor een wegverbinding tussen eerstgenoemde stad en de A4. Alphen zou zo een tweede verbinding krijgen met de snelweg naar Amsterdam. Het zuidelijke deel van Alphen profiteert hiervan door een snelle verbinding naar Amsterdam, de omwonenden van de Eisenhouwerlaan hebben vooral baat bij de verminderde verkeersdruk op de weg. De huidige verbinding over de N207 is overbelast en zal ook profiteren van de nieuwe weg.

Stations onderweg

Het principe van stations onderweg kan natuurlijk ook toegepast worden bij de werkelijke HSL-Zuid. Haltes Bergschenhoek / Berkel & Rodenrijs, Zoetermeer en Roelofarendsveen kunnen prima bediend worden door een onderweg stoppende Intercity, zoals De Batenvariant aangeeft. Het deel Rotterdam - Zoetermeer kan viersporig worden uitgevoerd, net zoals het deel Waddinxveen - Alphen in de Gauwelijn. Dit in het kader van de ZoRo-lijn, de al langer geplande spoorverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Met een intensieve bebouwing van het omliggende gebied kan deze ZoRo-lijn uitgroeien tot een sterke lijn, gelijk de metro naar Spijkenisse.

By-pass Alphen

Het is niet noodzakelijk de lijn door Alphen te leiden. Ten noorden van Boskoop kan de lijn naar links afbuigen en zo de stad vermijden. Bij Roelofarendsveen is de lijn dan weer op zijn oorspronkelijke tracé. Het voordeel van deze lijn is de verminderde overlast tijdens de bouw voor de Alphenaren. Bovendien hebben minder mensen last van het rijgeluid.
De nadelen zijn ook duidelijk. Met name de doorbreking van het fragiele landschap zal op veel verzet stuiten. Daarnaast vervalt deels het voordeel van bundeling met de oude spoorlijn, zodat er nauwelijks nog een aantrekkelijke dubbele benutting (stoppende IC's in Alphen) mogelijk is. Men kan dan net zo goed ook Waddinxveen en Boskoop omzeilen, en de werkelijke gebouwde HSL-Zuid aanleggen.
Dat is dus ook gebeurd.

Zuiderzeelijn

De aanleg van de Zuiderzeelijn kan de Gauwelijn een goede dienst bewijzen. Het doortrekken van de snelle treinen uit het zuiden richting Almere en Groningen verbetert de rentabiliteit van beide lijnen. Bovendien wordt het snelle materieel veel beter benut indien op de Zuiderzeelijn ook snelheden van 200 km/h of hoger zijn toegestaan.

De Beta-treinen? rijden door naar Groningen, enkel stoppend in de grootste plaatsen. De Gauwestoppers? rijden tot Lelystad als snelle trein, waarna ze stoppen op alle tussen gelegen stations als Emmeloord, Heerenveen en Drachten.

Voor de volledigheid moet wel vermeld worden dat dit voordeel niet enkel geldt bij de Gauwelijn, maar ook het de werkelijke HSL-Zuid. Echter daar is in de contractfase hardnekkig gekozen voor een solitaire lijnvoering zonder doorkoppeling op het bestaande net.

Westergouwe / Zuidplaspolder

Er zijn plannen om de Zuidplaspolder tussen Zevenhuizen, Waddinxveen en Nieuwerkerk intensief te bebouwen. Wie op de kaart kijkt, ziet dat dit gebied strategisch gelegen is op en om een kruising van wegen en spoorlijnen richting Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De Gauwelijn doorkruist dit gebied overdwars. Dit geeft interessante mogelijkheden voor een halte op alle spoorlijnen nabij de kruising met de andere lijnen. Dit gebied staat bekend als de Zuidplaspolder, en de hoek bij Gouda als Westergouwe.
De perrons van station Westergouwe zullen wel wat verspreid liggen, maar wellicht bieden rolpaden als op Schiphol uitkomst. Misschien kan Gauwelijn-station Westergouwe, station Waddinxveen vervangen indien de tram voldoende vaak rijdt tussen Gouda en Westergouwe enerzijds, en Alphen aan de Rijn anderzijds. Deze hogere frequentie kan wellicht behaald worden met het doortrekken van de Rotterdamse metro naar Alphen; hiervoor ontbreken slechts enkele kilometers spoor. Dit idee wordt beschreven in de Nota Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Inwoners van de Zuidplaspolder krijgen zo een zeer snelle verbinding met Schiphol en Amsterdam waar geen auto tegenop kan.


 De Gauwelijn is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.