Menu

Introductie
Aanleiding
Tracé
Alexander
Rotterdam - Moordrecht
Waddinxveen
Tunnelbak
Alphen a/d Rijn
Tunnel Alphen
Roelofarendsveen
Inhaalspoor
Varianten

Doe mee!

Bronvermelding
Definities

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - De Gauwelijn
Tunnelbak

Een groot deel van de Gauwelijn ligt in een tunnelbak. Dit is het geval tussen Waddinxveen Aansluiting en Alphen a/d Rijn, en ten noorden van Alphen a/d Rijn. In beide gevallen is dit gedaan om dat de omgeving de lijn niet verdraagt; in het eerste geval zijn dat omwonenden, in het tweede een fragiel plassengebied.

Voor de tunnelbak wordt een gestandaardiseerde vorm gekozen. Dit is tijdens de bouw handig en goedkoper.

standaarddoorsnede tunnelbak tunnelbak calamiteiten afrit

tunnelbak met brug

tunnelbak met tram

tunnelbak calamiteiten afrit

De treinen zullen onder het maaiveld rijden in een open bak. Het is niet noodzakelijk om de trein helemaal niet te zien: we kiezen er voor om de stroomafnemer boven het maaiveld te laten steken. De bovenleiding is dus zichtbaar. De armaturen van de bovenleiding kunnen naar gelange waar de voorkeur voor is, gemonteerd worden aan gewone masten op de tunnelvloer, of aan liggers van tunnelwand naar tunnelwand.

Op de randen van de betoncontructie kan een glazen geluidwand komen, naar binnen gebogen, om het treingeluid tegen te houden. Het is altijd nog goedkoper dan de tunnelvloer lager leggen.

Veiligheid

Aan de wandzijde van de tunnelbak komt een vluchtpad van 100 cm breed. De hoogte ervan is gelijk aan de uitstaphoogte van de hogesnelheidstreinen. Op het samenloopdeel komen kleine trappetjes om het hoogteverschil te overbruggen. Overigens is de vloerhoogte van de trams dusdanig laag, dat mensen in geval van nood ook makkelijk op de tunnelvloer kunnen uitstappen. Het betreft tweerichtingstrams, dus er zijn deuren aan beide zijden. Het uitstappen op het andere tramspoor levert nauwelijks gevaar op, aangezien bij een noodsituatie de tram uit de andere richting allang is gestopt. Er is een betonnen scheiding tussen een hogensnelheidsspoor en het aanpalende spoor, of dat nu een ander hogesnelheidspoor is of een tramspoor. Deze scheiding werd als een geleiding in geval van een ontsporing.

Aan de wand komt een leuning met geďntegreerde lichtlijn. Dit principe wordt reeds op diverse plekken toegepast.

Om de honderdvijftig meter (gelijk de Groene Harttunnel) bevinden zich in inhammen in de wand stalen trappen naar boven. Deze komen uit op het maaiveld. Hier kunnen eventueel voorzieningen zijn als een noodtelefoon, brandslang- en/of blusser en dergelijke. Deze inhammen verdienen tijdens bouw speciale aandacht omdat ze een tijdelijke verbreding van de constructie betekenen. De uitgangen komen om-en-om in de linker- en rechterwand. Dusdoende blijkt de maximale loopafstand binnen het wettelijke maximum, maar is er geen rijrichting bevoor- of benadeeld. Uiteraard is de uiteindelijke plaatsing wel afhankelijk van de lokale omstandigheden.


 De Gauwelijn is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.