Menu

Introductie
Aanleiding
Tracé
Alexander
Rotterdam - Moordrecht
Waddinxveen
Tunnelbak
Alphen a/d Rijn
Tunnel Alphen
Roelofarendsveen
Inhaalspoor
Varianten

Doe mee!

Bronvermelding
Definities

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - De Gauwelijn
Tunnel Alphen a/d Rijn

Meest omstreden stuk van de lijn is zonder twijfel de tunnel door Alphen.

Wijkbeschrijving

Een groot deel van deze tunnel loopt onder de Bomenbuurt. De meeste woningen in deze wijk zijn kleinschalig en niet hoger dan één of twee etage's. Meer naar het noorden bevindt zich enkele lage flats van niet meer dan vijf verdiepingen. Bron 3.
Daarbij komt dat de tunnel niet het stratenpatroon kan volgen, aangezien dit ongunstig gedraaid ligt ten opzichte van het spoor. De tunnel begint direct voorbij station Alphen a/d Rijn, volgt het bestaande spoor, om vervolgens scherp naar rechts te buigen. Uitgangspunt is om de tunnel de wijk te laten verlaten bij de Rijnhaven. Zo is de tunnel zo kort mogelijk gelegen onder 'moeilijke grond'. In het water heeft in de definitieve situatie niemand last van de spoorlijn. Ook de bouw kan geschieden zonder veel overlast door midden van het afzinken van tunnelelementen. Dit is een bouwmethode waar Nederland veel ervaring mee heeft.

De Batenvariant streeft naar een minimale overlast tijdens de bouw. Vooral in de woonwijk. Er wordt met aandacht gekeken naar nieuwe bouwmethoden of het verbeteren van bestaande methoden. Uitgangspunt is dat de huidige woningen in de Bomenwijk in de definitieve situatie aanwezig zijn. Of dat betekent dat de woningen tijdens de bouw behouden kunnen blijven, is nog te bezien.

Het is duidelijk dat hier nog een interessante opgave ligt voor in het bouwfase.

Het is nog te bezien waar de tunnel precies gaat lopen. Het is mogelijk de tunnel nagenoeg recht te leggen in het verlengde van het station. Voordeel is de rechtstand van het spoor waardoor een hoge snelheid voor de trein mogelijk blijft. Wordt gekozen voor een mindere overlast tijdens de bouw, dan kan gekozen worden voor een slinger in de tunnel waar bij eerst de boog naar links met het bestaande spoor mee wordt gevolgd. Vervolgens buigt de tunnel af met een relatief scherpe boog naar de Rijnhaven. Deze boog is de oorzaak dat ter plekke een fors lagere maximumsnelheid zal gelden. Het toepassen van een sterke verkanting waardoor het effect beperkt wordt, is mogelijk, maar stuit op het probleem dat een deel van de treinen ter plekke nog maar een lage snelheid heeft. Immers, de tunnel ligt vlak bij station Alphen a/d Rijn en de trein die daar halteren zijn in de tunnel bezig met de remming of acceleratie. De reiziger zal de verkanting als onprettig ervaren daar de trein te veel in de bocht naar binnen hangt. Wellicht zijn er mogelijkheden om per rijrichting strengelspoor toe te passen, waar bij twee sporen met elk hun eigen verkanting in elkaar zijn verweven. Het eigenlijke samenvoegen van de sporen kan dan gebeuren op de plek waar de rechtstand begint. Soortgelijke situaties van 'uitgesteld samenvoegen' wordt toegepast bij tramlijnen, als een wissel op een druk kruispunt als onderhoudstechnisch onpraktisch wordt ervaren.
Een ruwe schatting aan de hand van een kaart en enkele sigarendoos-berekeningen geven aan dat een snelheid van 160 km/h mogelijk is.


 De Gauwelijn is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.