Menu

Introductie
Aanleiding
Tracé
Alexander
Rotterdam - Moordrecht
Waddinxveen
Tunnelbak
Alphen a/d Rijn
Tunnel Alphen
Roelofarendsveen
Inhaalspoor
Varianten

Doe mee!

Bronvermelding
Definities

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - De Gauwelijn
Station Alphen aan de Rijn

De passage van station Alphen vraagt een bijzondere inpassing. Niet alleen worden hier onder een kleine hoek.

Direct ten westen van het station kruist de Gauwelijn de lijn naar Leiden. Met een boog naar rechts gaat het tracé vervolgens onder de woonwijk en het industriegebied. Deze passage zal verdiept worden uitgevoerd.

Er is aan alle zijden van het emplacement bebouwing.
De HSL zal ter hoogte van het station reeds verdiept moeten liggen om onderdoorgang met de spoorlijn naar Leiden mogelijk te maken.

Het is onwenselijk om wissels of het perron reeds in de tunnel te laten beginnen met het oog op zowel de technische als sociale veiligheid. De tunnel-inrit vormt daarom een dwangpunt in het ontwerp. Een driesporige passage met één perronspoor van de HSL als bij Roelofarendsveen is niet mogelijk. De lengte van de perrons gezamenlijk zou dan zodanig worden, dat het station zeer zuidelijk zou komen te liggen.

Perrons
De HSL zal ter hoogte van station Alphen aan de Rijn voorzien worden van twee zijperrons. Ook deze dienen verdiept aangelegd te worden. Zoals gesteld, zullen de sporen vlak na de tunnelmond uittakken. Een ideale situatie waarbij de Gauwestoppers op eigen spoor afremmen, is hier aan de noordzijde helaas niet mogelijk. Een viersporige tunnel is namelijk behoorlijk duurder in aanleg.Het spoor uit Rotterdam zal echter wel voorzien worden van een iets verlengd uitvoegspoor.
De verdiepte ligging maak het wellicht mogelijk het HSL-spoor te overbouwen. De grondprijs wordt door de sterk in bereikbaarheid en allure gestegen locatie hoger. Dit biedt mogelijkheden tot intensiever ruimtegebruik en daardoor een gedeeltelijk medefinanciering van het project.

Zeer schematische sporenplan van Alphen a/d Rijn De 'HSL-kuil' kan gerealiseerd worden op de plek van het huidige raccordement. Voor of na het gereedkomen hiervan, kan de bestaande sporensituatie worden aangepast en verbeterd. De aansluitende lijnen in Alphen naar Leiden, Gouda en Woerden- zijn alle enkelsporig. In het kader van onderandere de RijnGouwe-lijn zal het spoor naar Leiden verdubbeld worden om de capaciteit te verhogen en de betrouwbaar te verbeteren.
De bestaande drie perronsporen zullen behouden blijven. Het zijperron zal voor de diensten naar Leiden bedoeld zijn, zowel de trams van de Rijngouwe-lijn, als de treinen uit Utrecht. Het eilandperron, zal beide in de richting van Gouda respectievelijk Utrecht bedienen. Het sporenplan mag de komst van een stadstram Alphen als aftakking van de Rijngouwe-lijn eerste fase, niet onmogelijk maken. Dit plan is eerder uit het Rijngouwe-project geschrapt.

Wisselverbindingen
Tijdens calamiteiten kan het wenselijk zijn om in Alphen te wisselen van spoorlijn. Ook voor onderhoudswerkzaamheden komt dit van pas. Ten oosten van het station is ruimte voor mogelijke werksporen voor het stallen van onderhoudsmaterieel. De verbinding tussen het klassieke en het HSL-spoor hoeft niet meer dan een enkelspoor te behelsen. In het korte verbindingsspoor komt een ontspoorvoorziening om ongecontroleerde treinbewegingen bij onveilige seinstanden te voorkomen. Tot slot is het nodig te kunnen overlopen naar het spoor naar Rotterdam om tijdens werkzaamheden al te lang linksrijden te voorkomen.


 De Gauwelijn is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.