Menu

Introductie
Wat zegt de raad?
Idee 1: Fietspad 1
Idee 2: Fietspad 2
Idee 3: Zwevend busstation
Idee 4: Overweg weg

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - Overkapping A12 Zoetermeer
Idee 2: Tweede fietsverbinding Driemanspolder - Rokkeveen

Het idee
Een tweede extra fietsverbinding wordt gemaakt tussen de Boerhaavelaan in Driemanspolder en de Gandisingel in Rokkeveen.
Dit pad, wat voornamelijk uit twee hellingbanen zal bestaan, maakt fietsen tussen Driemanspolder en Rokkeveen veel prettiger dan nu. Wie immers loopt niet te stoeien om de fiets op de roltrappen van de Mandelabrug te zetten en te houden? Als het grootste deel van het fietsverkeer over de nieuwe hellingbanen kan gaan, kan de Mandelabrug worden ingericht als voetbrug. Dit vergroot de capaciteit en veiligheid voor fietsers Ún voetgangers.

Pergola
Met de overkapping van de A12 gereed, is de Mandelabrug integraal onderdeel geworden van die totale overkapping. De brug zal dan fungeren als een overdekte wandelroute over de overkapping. De blauwe draagconstructie van het dak kan zelfs omgetoverd worden tot reusachtige pergola's begroeid met klim-op.

Autoweg
Eventueel kan naast deze fietsverbinding een autoweg gelegd worden om lokaal autoverkeer tussen Driemanspolder en Rokkeveen mogelijk te maken. Daarmee wordt de drukke Afrikaweg ontlast voor binnen-stedelijk verkeer.


 Overkapping A12 is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.