Menu

Introductie
Wat zegt de raad?
Idee 1: Fietspad 1
Idee 2: Fietspad 2
Idee 3: Zwevend busstation
Idee 4: Overweg weg

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - Overkapping A12 Zoetermeer
Idee 1: Fietspad Dorpstraat - Balijbos

Het idee
Leg een fietspad aan tussen de Dorpstraat en het winkelcentrum Rokkeveen.
Bij de Dorpstraat, waar de Leidsewallen en de Delftsewallen op termijn autoluw worden, begint dit nieuwe pad. Via het bestaande voetpad langs de Delftsewallenwetering en de Morgenster gaat het naar het zuiden. Bij de kruising met de Willem de Zwijgerlaan wordt gebruik gemaakt van het bestaande tunneltje, al wordt deze wel wat aangepast om vriendelijk en minder eng over te komen.
Langs de volkstuintjes en de scholen gaat verder het naar de Van Stolberglaan, ook daar wordt het bestaande tunneltje gepasseerd. Daarna een stukje door het Vernéde Sportpark, waarna het pad omhoog gaat om over de A12-overkapping te gaan. Idealiter is deze oprit ingepast in het park als een geleidelijk hoger wordende aardewal.
Aan de andere zijde van de snelweg en het spoor daalt het fietspad weer tot maaiveldniveau, en gaat langs de Nathaliegang naar de Edelsteensingel. Daar sluit het pad aan op het bestaande fietspad naar de Florazoom.

Eventueel kan het fietspad tussen de Dorpstraat en de A12 ook aan de overzijde van het water worden gelegd, langs de Randstadrail-trambaan. Nader onderzoek naar de ruimtelijke inpassing moet uitwijzen wat het best is.

Voordelen
Dit fietspad maakt het mogelijk om als fietser zonder last van autoverkeer van noord naar zuid door Zoetermeer te rijden. De route wordt veel veiliger voor bijvoorbeeld fietsende scholieren. Met de afsluiting van doorsteek Leidsewallen/Delftsewallen ter hoogte van de Dorpstraat is ook dat deel autovrij/luw, in aansluiting op de fietsroute langs de Aziëweg.
Daarmee ontstaat een nagenoeg doorgaand vrij fietspad van het Noord-Aa dwars door de stad naar het Balijbos. Dat is nou echt een comfortabele fietsverbinding! Veel veiliger en sneller dan de Mandelabrug en de Boerhaavelaan enerzijds, en de fietstunnel bij station Oost en de Paltelaan/stationsstraat anderzijds.
Daarnaast biedt dit fietspad de mogelijkheid om de scholen aan de Paltelaan een 'achteringang' te geven, zodat scholieren niet meer over de soms drukke Paltelaan hoeven.


 Overkapping A12 is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.